Roojaproov peitvere uuringuks

 

[[titleTag|]]

Tutvu roojaproovi andmisega peitvere uuringuks.

Proovi võtmisel tuleb arvestada:

 • Kasuta proovivõtmiseks spetsiaalset puhverlahusega* proovinõud. Seda saad küsida proovivõtupunktist.
 • Käepäraste (koduste) proovinõude kasutamine ei ole lubatud.
 • NB! Ettevaatlik tuleb olla proovinõu peenikese plastikotsaga. Kui plastikots on murdunud, siis proovimaterjal lekib ning proov ei sobi analüüsimiseks.
 • Proovi ei ole soovitatav võtta:
  • Kui roojas esineb silmaga nähtavat verd;
  • Menstruatsiooni ajal;
  • Veritsevate hemorroidide korral;
  • Kõhulahtisuse korral.
 • Enne proovivõttu ei ole soovitatav nädala jooksul teha pärasooleprotseduure.

* Tegemist on toksilise ainega, mis on allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine. Põhjustab söövitust ja silmakahjustusi.
Kokkupuute või halva enesetunde korral võtke viivitamatult ühendust arsti või Mürgitusteabekeskusega (tel 16662)
.

[[instructionDetailTag|1|SAMM|Kogu väljaheide puhtale ühekordsele taldrikule või spetsiaalsele roojapüüdjale, mida kasutage vastavalt juhendile.   NB! Roe ei tohi kokku puutuda uriiniga, WC-poti loputusveega ega puhastuskemikaalidega.|#|1-rooja-v-tmine-peitvere-uuringuks-2x.png]]

[[instructionDetailTag|2|SAMM|Eemalda keerates puhverlahusega proovinõult sinine kork koos pulgaga.|#|2-rooja-v-tmine-peitvere-uuringuks-2x.png]]

[[instructionDetailTag|3|SAMM|Torka pulk rooja roojaportsjoni kolmes erinevas kohas.   NB!  Proovinõusse ei tohi panna rohkem rooja kui keermega pulga külge kolme torke tulemusel jääb.|#|

 

3-rooja-v-tmine-peitvere-uuringuks-2x.png]]

[[instructionDetailTag|4|SAMM|Aseta pulk proovinõusse tagasi ning sulgege keermega kork korralikult. Proovinõud ei tohi teist korda avada.|#|4-rooja-v-tmine-peitvere-uuringuks-2x.png]]

[[instructionDetailTag|5|SAMM|Kirjuta proovinõule oma nimi ning proovivõtmise kuupäev ja kellaaeg.|#|6-rooja-v-tmine-kalprotektiini-uuringuks-2x.png]]

[[instructionDetailTag|6|SAMM|Vii proov laborisse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24h jooksul.   Säilitamine:  Hoia proovi proovivõtupunkti viimiseni külmkapi temperatuuril (+2…+8°C juures).|#|

 

6-kurgukaabe-2x.png]]

toodet võrdluses